PAlvelumme

Olemme oululainen lakiasiaintoimisto ja toimimme pääasiassa Oulun seudulla mutta asiakkaan tarpeiden mukaisesti myös koko Suomen alueella. Palvelemme yksityisiä asiakkaita kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmissa pääpainopistealueen ollen riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynneissä ja riidanratkaisussa.

Luottamus on asiakassuhteen peruskivi. Työskentelyämme ohjaavat arvot ovat luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Nämä näkyvät asiakkaalle kustannustehokkaana, inhimillisyys ja ihmiset huomioivana sekä tarvittaessa lujanakin asianhoitona, aina asiakkaan etua silmällä pitäen.

Rikoksesta epäillyllä ja rikoksen uhrilla on aina ehdoton oikeus käyttää avustajaa apunaan jo esitutkintavaiheessa ja aina oikeudenkäyntiin asti.

Vanhempien erotessa on ensisijaisen tärkeää hoitaa lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen sekä elatuksen määrään liittyvät asiat.

Lapsen huostaanoton tulee aina olla viimesijainen keino lapsen huolenpidon toteuttamiseksi. Varmista lapsesi edun toteutuminen kääntymällä lakimiehen puoleen.

Mikäli olet saanut haasteen tuomioistuimesta tai sinun pitäisi saattaa jokin asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

Maksukyvyttömän velallisen on mahdollista hakeutua yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Selvitämme edellytykset ja avustamme sinua asian käsittelyssä.

Teemme ammattitaidolla testamentit, edunvalvontavaltuutukset ja muut tarpeisiisi soveltuvat asiakirjat sekä järjestämme perunkirjoitukset ja perinnönjaot.

Lisätietoa palveluista

Alta löydät lisätietoa eri palveluidemme hinnoittelusta, sekä vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin. Vastaamme mielellämme myös muihin palveluihimme liittyviin kysymyksiin.

Ensimmäinen yhteydenotto ja alkuneuvottelu on aina maksuton. Palveluista syntyvät kulut perustuvat tehtyihin toimenpiteisiin sekä niihin käytettyyn aikaan.

Olemme koonneet yhteen muutamia yleisimpiä kysymyksiä sekä niiden vastauksia, kuten oikeudenkäyntikuluista ja käsittelyiden kestosta.