Asianajo­toimisto
Henna Honkakari Oy

Tarjoamme yksityisasiakkaille luotettavaa ja ammattitaitoista lakiasiainpalvelua kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Lapsiasiat

Vanhempien erotessa yhtenä suurista kysymyksistä ovat lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatuksen määrään liittyvät kysymykset.

Parhaassa tilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen asioista yhdessä ja yhteisymmärryksessä. Aina keskinäinen sopiminen ei onnistu, jolloin asiantuntevan lakiavun käyttäminen huoltajuuskiistassa tai muussa lapsiin liittyvässä kiistassa on tärkeää. Tuomioistuin ratkaisee hakemuksesta lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen liittyvät riidat oikeudenkäynnin päätteeksi.

Oikeudenkäynnin vaihtoehtona on myös mahdollista käyttää lapsiasioiden sovittelua eli FOLLO -sovittelua, minkä tarkoituksena on löytää sovittelutuomarin ja asiantuntija-avustajan myötävaikutuksella sovintoratkaisu vanhempien. FOLLO -sovittelussa asian käsittelyaika on usein huomattavasti lyhyempi ja oikeudenkäyntikustannukset pienemmät, kuin kokomittaisessa oikeudenkäynnissä. Se on menettelynä myös huomattavasti vähemmän kuormittava kuin täysimittainen oikeudenkäynti.

Avustamme ammattitaidolla kaikissa lapsiasioihin liittyvissä kysymyksissäsi.