Varatuomari Henna Honkakari

Olen toiminut lakimiehen tehtävissä usean vuoden ajan eri asianajotoimistoissa ja minulle on myönnetty varatuomarin arvo. Erityisosaamiseeni kuuluvat kaikenlaiset rikosasiat, lapsiin liittyvät asiat (huoltajuuskiistat ym. sekä huostaanottoasiat) ja oikeudenkäynnit. Näihin liittyviä toimeksiantoja olen vuosien aikana hoitanut lukuisissa määrin.

Kouluttaudun säännöllisesti alan koulutuksissa ja olen suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon. Minulla on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan myöntämä oikeudenkäyntilupa.

Olen kaikessa työssäni velvollinen noudattamaan laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä (laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 715/2011). Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta, oikeuskansleri sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta valvovat näiden velvollisuuksien noudattamista.