Asianajotoimisto
Henna Honkakari Oy

Tarjoamme yksityisasiakkaille luotettavaa ja ammattitaitoista lakiasiainpalvelua kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Asianajaja, Varatuomari Henna Honkakari

Olen toiminut lakimiehen tehtävissä usean vuoden ajan eri asianajotoimistoissa ja minulle on myönnetty varatuomarin arvo. Kuulun myös Suomen Asianajajaliittoon. Erityisosaamiseeni kuuluvat kaikenlaiset rikosasiat, lapsiin liittyvät asiat (huoltajuuskiistat ym. sekä huostaanottoasiat), oikeudenkäynnit ja erilaiset sovittelut. Näihin liittyviä toimeksiantoja olen vuosien aikana hoitanut lukuisissa määrin.

Kouluttaudun säännöllisesti alan koulutuksissa ja olen suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon.

Suomessa asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Asianajajana olen kaikessa työssäni velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta valvoo velvollisuuksien noudattamista.