Asianajo­toimisto
Henna Honkakari Oy

Tarjoamme yksityisasiakkaille luotettavaa ja ammattitaitoista lakiasiainpalvelua kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Riidanratkaisu

Oikeudellisessa riita-asiassa on yleensä kyse velkomusasiasta, sopimusrikkomustilanteesta tai erilaisista korvausvaatimuksista niin kuluttajakaupassa kuin myös yksityisten välillä. Olipa kyse sitten vuokrasaatavasta ja häädöstä, aiheutuneesta vahingosta taikka viallisesta tuotteesta tai palvelusta, me autamme.

Mikäli olet saanut haasteen tuomioistuimesta tai sinun pitäisi saattaa jokin asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, on hyvä kääntyä asianajajan puoleen. Asian hoitaminen tuomioistuimessa Suomessa on rakennettu ammattilaisten varaan ja ilman asianajajaa omien oikeuksien ajaminen on vaikeaa eikä useinkaan johda toivottuun lopputulokseen. Käyttämällä ammattitaitoista asianajajaa varmistut siitä, että saavutat asiassasi kannaltasi parhaan mahdollisen lopputuloksen ja vältät turhia kustannuksia.

Toimintatapanamme on aina ensin pyrkiä ratkaisemaan riita neuvottelemalla vastapuolen kanssa. Aina neuvotteleminen ei johda toivottuun päämäärään osapuolten poikkeavista näkökulmista tai muusta syystä johtuen, jolloin asia tulee viedä riita-asian sovitteluun tai saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi oikeudenkäynnissä.

Asiakkaalle parhaan mahdollisen ja oikeudenmukaisen lopputuloksen saaminen on meille ensisijainen päämäärä ja tavoite, mihin pyrimme kaikin tavoin. Kaikissa toimeksiannoissa teemme kokonaisarvion asiastasi tiedossa olevien seikkojen valossa ja kartoitamme kannaltasi parhaan mahdollisen etenemistavan asiassasi. Huomioimme koko ajan asiasi ajamisen sinulle edullisimmalla mahdollisella tavalla.