Asianajo­toimisto
Henna Honkakari Oy

Tarjoamme yksityisasiakkaille luotettavaa ja ammattitaitoista lakiasiainpalvelua kaikenlaisissa oikeudellisissa ongelmatilanteissa.

Perhe- ja perintöoikeus

Teemme ammattitaidolla tarpeisiisi sopivat asiakirjat, kuten testamentit ja edunvalvontavaltuutukset. Järjestämme myös perunkirjoitukset ja laadimme perukirjat sekä teemme perinnönjaot.

Asiakirjojen laatiminen kannattaa usein jättää asiantuntevan asianajajan tehtäväksi, jotta voit varmistua siitä, että tahtosi toteutuu ja muu oikeutesi toteutuu. Useimpiin asiakirjoihin liittyy laissa säädettyjä muotosäännöksiä, joita ilman asiakirja voi olla kokonaan pätemätön.

Keskustelemme asiakkaan kanssa hänen tilanteestaan ja ajatuksistaan, ja räätälöimme juuri asiakkaan tarpeisiin soveltuvat asiakirjat.