Perhe- ja perintöoikeus

Teemme ammattitaidolla tarpeisiisi sopivat asiakirjat, kuten testamentit ja edunvalvontavaltuutukset. Järjestämme myös perunkirjoitukset ja laadimme perukirjat sekä teemme perinnönjaot.

Asiakirjojen laatiminen kannattaa usein jättää asiantuntevan lakimiehen tehtäväksi, jotta voit varmistua siitä, että tahtosi toteutuu ja muu oikeutesi toteutuu. Useimpiin asiakirjoihin liittyy laissa säädettyjä muotosäännöksiä, joita ilman asiakirja voi olla kokonaan pätemätön.

Keskustelemme asiakkaan kanssa hänen tilanteestaan ja ajatuksistaan, ja räätälöimme juuri asiakkaan tarpeisiin soveltuvat asiakirjat.