Velkajärjestelyt

Oletko ylivelkaantunut ja tarvitset apua tilanteeseesi? Maksukyvyttömän velallisen on mahdollista hakeutua yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jonka tuomioistuin määrää päätöksellään. Velkajärjestelyssä huomioidaan kaikki velat, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista. Velkajärjestely tarkoittaa henkilön velkojen järjestelemistä erilaisin keinoin siten, että maksuohjelman päätyttyä jäljelle jääneet velat saa anteeksi. Maksuohjelman kesto on pääsääntöisesti kolme tai viisi vuotta.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä tulee hakea kirjallisesti tuomioistuimelta. Selvitämme mahdollisuutesi velkajärjestelyyn pääsemiseksi, laadimme sinulle hakemuksen sekä avustamme sinua asian tuomioistuinkäsittelyssä.

Oletko jo velkajärjestelyssä mutta maksuohjelmaasi on tarvetta muuttaa? Mikäli sinulla on jo tuomioistuimen vahvistama maksuohjelma voimassa, mutta tarvitset siihen muutosta, kartoitamme tilanteesi ja laadimme muutoshakemuksen sekä avustamme sinua asian käsittelyssä tuomioistuimessa.